V Turisticko – informačnej kancelárii na Námestí slobody v Prievidzi si môžu obyvatelia mesta kúpiť aj biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad.