Milan Trval

  • Portrét
  • Svadba
  • Rodinné
  • Produktové
  • Stužkové

Svadobný deň Lackových

3.septembra.2022 – veľký deň mladomanželov Lackových

Miesto: Koliba Pacho

V hlavných úlohách: nevesta Andrea a ženích Michal

Vedľajšie postavy: svadobní hostia

Fotograf: Milan Trval

Výsledok: Nasledovné fotografie, ktoré zachytávajú veľa krásnych momentov.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.